Προϊόντα

Συχνές ερωτήσεις για αντλίες θερμότητας

Οι αντλίες θερμότητας με τεχνολογία inverter έχουν συμπιεστή μεταβλητών στροφών, που προσαρμόζεται στην εκάστοτε ζήτηση για παραγωγή ζεστού είτε κρύου νερού. Όταν επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία σε ένα χώρο και επομένως υπάρχει μικρότερη ζήτηση για ζεστό είτε κρύο νερό στο σύστημα, ο συμπιεστής λειτουργεί σε μικρότερο ποσοστό, καταναλώνοντας έτσι λιγότερη ενέργεια και επομένως μεγαλύτερη οικονομία. Όλες οι αντλίες της Mitsubishi Electric (σειρά Zubadan και Power Inverter) διαθέτουν συμπιεστές inverter.