Προϊόντα

Συχνές ερωτήσεις για αντλίες θερμότητας

Οι αντλίες θερμότητας χαμηλών και μεσαίων θερμοκρασιών έχουν τη δυνατότητα αντιστροφής του κύκλου λειτουργίας τους και επομένως μπορούν να παράγουν και κρύο νερό. Το νερό αυτό μπορεί να τροφοδοτήσει το ενδοδαπέδιο σύστημα, οπότε κάνουμε λόγω για δροσισμό, είτε να τροφοδοτήσει μονάδες fan coil, ώστε να επιτύχουμε πλήρη κλιματισμό ενός χώρου.

Οι αντλίες θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών δεν έχουν τη δυνατότητα να παράγουν κρύο νερό, επομένως δεν μπορούν να επιτύχουν δροσισμό ή κλιματισμό (ψύξη).