Προϊόντα

Συχνές ερωτήσεις για αντλίες θερμότητας

Η ηλιακή ενέργεια (Ηλιοθερμία / Ηλιακός θερμοσίφωνας) μπορεί να συνδυασθεί με τις αντλίες θερμότητας, προσφέροντας πολύ καλά αποτελέσματα.

Ένας απλός ηλιακός θερμοσίφωνας μπορεί να καλύψει εξολοκλήρου την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης μίας κατοικίας τουλάχιστον για 7 μήνες (για τη Βόρεια Ελλάδα) ενώ τους υπόλοιπους μήνες του έτους θα προσφέρει τουλάχιστον το μισό των αναγκών, αφήνοντας την αντλία θερμότητας να φροντίζει μόνο για τη θέρμανση είτε την ψύξη των χώρων.

Εάν πρόκειται για ηλιοθερμικό σύστημα με περισσότερους συλλέκτες, αυτό μπορεί να συνεισφέρει σε μεγάλο ποσοστό και στη θέρμανση της κατοικίας, που έχει ως αποτέλεσμα πιο περιορισμένη χρήση της αντλίας θερμότητας.