Προϊόντα

Συχνές ερωτήσεις για αντλίες θερμότητας

Οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric με τον αυτόματο έλεγχο πολλαπλών μονάδων (σύνδεση έως 6 μονάδων σε σειρά) μπορούν να καλύψουν κατοικίες που απαιτούν θερμική ισχύ έως 270kW (κατοικία(ες) επιφάνειας περίπου 3.000 m2). Με τον αυτόματο πολλαπλό έλεγχο επιτυγχάνεται

  • Μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας μιας και το σύστημα επιλέγει πότε και ποιες μονάδες πρέπει να λειτουργήσουν (όλες οι μονάδες λειτουργούν μόνο σε περιπτώσεις μέγιστης ζήτησης)
  • Εναλλασσόμενη λειτουργία μονάδων. Το σύστημα καθορίζει μόνο του τις ώρες λειτουργίας της κάθε μονάδας προκειμένου να είναι ίδιες και να επιτυγχάνεται η μέγιστη διάρκεια ζωής των αντλιών.
  • Εφεδρική λειτουργία τι στιγμή της βλάβης. Εάν παρουσιαστεί πρόβλημα σε μια από τις μονάδες, με τον έλεγχο πολλαπλών μονάδων θα λειτουργήσει αυτόματα για εφεδρεία μια άλλη μονάδα αποτρέποντας έτσι την πλήρη διακοπή λειτουργίας του συστήματος.