Προϊόντα

Συχνές ερωτήσεις για αντλίες θερμότητας

 Οι διαφορές των αντλιών θερμότητας παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Τύπος αντλίας θερμότητας Θερμοκρασίες λειτουργίας Θέρμανση / Ψύξη Ιδανικές για Βαθμός απόδοσης
Χαμηλών θερμοκρασιών Έως 55 οC Ναι / Ναι Ενδοδαπέδια 3,5 – 5,0
Μεσαίων θερμοκρασιών Έως 65 οC Ναι / Ναι Ενδοδαπέδια, fancoils, σώματα (φέτες-panel) 3,5 – 5,0
Υψηλών θερμοκρασιών Πάνω από 65 οC Ναι / Όχι Fan coils, σώματα (φέτες-panel) 2,0 – 3,0