Προϊόντα

Συχνές ερωτήσεις για αντλίες θερμότητας

Σε μία καινούρια ή παλιά κατοικία, η αντλία θερμότητας που εγκαθίσταται θα πρέπει να υπολογίζεται ώστε να καλύπτει μόνη της πλήρως τις ανάγκες θέρμανσης. Θα πρέπει ωστόσο να έχει υπολογισθεί σωστά η ισχύς τους ώστε να είναι επαρκής ακόμα και σε χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες.

Θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι οι αντλίες θερμότητας δεν έχουν σταθερή ισχύ (εκτός από τη σειρά Zubadan της Mitsubishi Electric).

Η ονομαστική θερμική ισχύς τους (π.χ. μιας αντλίας 11 kW) έχει μετρηθεί για εξωτερική θερμοκρασία +7 οC και μπορεί να είναι μεγαλύτερη (όταν επικρατεί υψηλότερη θερμοκρασία) είτε μικρότερη (όταν επικρατεί χαμηλότερη θερμοκρασία).

Όταν λοιπόν επιλέγεται το μέγεθος μίας αντλία θερμότητας υπάρχουν οι εξής επιλογές:

Α) Να επιλεγεί μία αντλία θερμότητας μεγαλύτερης ονομαστικής ισχύος, η οποία να αποδίδει την απαιτούμενη ισχύ σε θερμοκρασία -6 οC (μέση ελάχιστη εξωτερική θερμοκρασία για περιοχές νομού Ιωαννίνων – θερμοκρασία σχεδιασμού σε μια μελέτη θέρμανσης για την περιοχή των Ιωαννίνων), που φυσικά συνεπάγεται μεγαλύτερο κόστος απόκτησης και μεγαλύτερη κατανάλωση

Β) Να επιλεγεί μία αντλία θερμότητας που θα έχει ονομαστική ισχύ ίση με την απαιτούμενη θερμική ισχύ σε θερμοκρασίες +7 οC και η επιπλέον ισχύς που θα απαιτηθεί στις μέσες ελάχιστες εξωτερικές συνθήκες μπορεί να δοθεί είτε από κάποιον λέβητα που θα συνδεθεί είτε από την ηλεκτρική αντίσταση ισχύος που έχουν συνήθως ενσωματωμένη οι περισσότερες αντλίες θερμότητας.

Είναι προφανές ότι η λύση Β) που επιλέγεται κάποιες φορές από ορισμένους είναι απαράδεκτη διότι δεν είναι δυνατόν να πληρώνει ο πελάτης το κόστος μιας αντλίας θερμότητας προκειμένου να «εξαρτάται» από το πετρέλαιο ή τις ηλεκτρικές αντιστάσεις και επιπλέον χρησιμοποιώντας πετρέλαιο ή αντιστάσεις (που ανεβάζουν πολύ το κόστος λειτουργίας) δεν μπορούμε να μιλάμε για οικονομικότερη λύση!

Γ) Να επιλεγεί αντλία θερμότητας Mitsubishi Zubadan με σταθερή ισχύ έως τους -15 οC (λειτουργία έως τους -25οC) χωρίς να χρειάζεται μεγαλύτερο μέγεθος και υποβοήθηση από λέβητα ή αντιστάσεις όπως στις περιπτώσεις Α) & Β).