Μια καλή αντλία θερμότητας είναι το πρώτο και βασικό βήμα προκειμένου να έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα, δηλαδή μικρή κατανάλωση και μέγιστη διάρκεια ζωής. Ωστόσο ο τελικός χρήστης θα πρέπει να λάβει υπ’ όψιν του και τα παρακάτω στοιχεία προκειμένου να επιτευχθούν αυτά τα αποτελέσματα:

 

Σελίδες: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18