Προϊόντα

Συχνές ερωτήσεις για αντλίες θερμότητας

Ναι. Οι σύγχρονες αντλίες μπορούν να ζεστάνουν νερό με εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος που κυμαίνεται από -20οC έως και +40οC. Επιπλέον η αντλία θερμότητας το καλοκαίρι λειτουργεί με πολύ μικρή κατανάλωση μιας και η θερμότητα που παίρνει από το περιβάλλον είναι πολύ υψηλή.