Προϊόντα

Συχνές ερωτήσεις για αντλίες θερμότητας

Οι αντλίες θερμότητας χωρίζονται με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

Α) Βάσει της δυνατότητας να παράγουν ζεστό και κρύο νερό:

 • Αντλίες θερμότητας μόνο ψύξης (ψύκτες)
 • Αντλίες θερμότητας μόνο θέρμανσης
 • Αντλίες θερμότητας ψύξης-θέρμανσης

B) Ανάλογα με τη μορφή του ηλεκτρικού ρεύματος που απαιτείται:

 • Μονοφασικές αντλίες θερμότητας (απαιτούν τάση 230 V)
 • Τριφασικές αντλίες θερμότητας (απαιτούν τάση 400 V)

Γ) Ανάλογα με την τεχνολογία του συμπιεστή τους:

 • Inverter (μεταβαλλόμενης ισχύος ανάλογα με τη ζήτηση)
 • On-off (σταθερής ισχύος, η οποία διοχετεύεται συνεχώς σε ένα δοχείο αδρανείας. Μόλις θερμανθεί είτε ψυχθεί αυτό το δοχείο, βγαίνουν εκτός λειτουργίας μέχρι να υπάρξει πάλι ζήτηση)

Δ) Ανάλογα με τον τρόπο κατασκευής τους:

 • Αντλίες θερμότητας monoblock, στις οποίες όλα τα επιμέρους συστήματα (συμπιεστής, εναλλάκτης θερμότητας, ανεμιστήρες κ.α.) είναι τοποθετημένα σε ένα μηχάνημα, το οποίο τοποθετείται σε εξωτερικό χώρο.
 • Αντλίες θερμότητας διαιρούμενου τύπου (split), στις οποίες ορισμένα συστήματα βρίσκονται στο εξωτερικό μηχάνημα (συμπιεστής, ανεμιστήρες κ.α.) και ορισμένα στο εσωτερικό (εναλλάκτης θερμότητας, κυκλοφορητής κ.α.).

Ε) Ανάλογα με τη θερμοκρασία ζεστού νερού που μπορούν να παράγουν:

 • Αντλίες θερμότητας χαμηλών θερμοκρασιών (έως 55 οC)
 • Αντλίες θερμότητας μεσαίων θερμοκρασιών (έως 65 οC) – (Mitsubishi σειρές Zubadan & Power Inverter)
 • Αντλίες θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών (πάνω από 65 οC)

Σημειώνεται πως οι αντλίες θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών δεν έχουν τη δυνατότητα παραγωγής κρύου νερού για εφαρμογές ψύξης/δροσισμού.

ΣΤ) Ανάλογα με τον αριθμό συμπιεστών που έχουν:

 • Με ένα (1) συμπιεστή προκειμένου να επιτύχουν τη μέγιστη θερμοκρασία παραγωγής νερού (αντλίες θερμότητας χαμηλών και μεσαίων θερμοκρασιών). Οι αντλίες αυτές χαρακτηρίζονται από οικονομικότερη λειτουργία.
 • Με δυο (2) συμπιεστές προκειμένου να επιτύχουν τη μέγιστη θερμοκρασία παραγωγής νερού (αντλίες θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών). Οι αντλίες αυτές χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη κατανάλωση λόγω της χρήσης δυο (2) συμπιεστών.

Ζ) Ανάλογα με το μέσο το οποίο εκμεταλλεύονται για να μας δώσουν δωρεάν ενέργεια, οι αντλίες θερμότητας χωρίζονται σε:

 • Αέρος-νερού, οι οποίες εκμεταλλεύονται την ενέργεια που υπάρχει αποθηκευμένη στο φυσικό περιβάλλον (αέρας) και μέσω της κατάλληλης διάταξης τη μετατρέπουν σε ζεστό νερό για τη θέρμανση της κατοικίας μας.
 • Νερού-νερού (γεωθερμικές), οι οποίες εκμεταλλεύονται τη θερμοκρασία του νερού στο υπέδαφος, η οποία είναι σταθερή όλο το χρόνο, ανεξαρτήτως των καιρικών συνθηκών που επικρατούν.