Προϊόντα

Συχνές ερωτήσεις για αντλίες θερμότητας

Το μεγαλύτερο ποσοστό της ενέργειας για τη λειτουργία μίας αντλίας θερμότητας προέρχεται δωρεάν από το περιβάλλον ενώ το υπόλοιπο είναι ηλεκτρική ενέργεια από το δίκτυο. Για παράδειγμα μια αντλία θερμότητας με βαθμός απόδοσης (COP) 4,0 χρησιμοποιεί 1kW ηλεκτρικής ενέργειας και 3kW θερμότητας που μεταφέρεται από τον εξωτερικό αέρα στην αντλία θερμότητας για μια εντυπωσιακή τελική θερμική απόδοση 4kW! Με απλά λόγια η απόδοση της αντλίας είναι 400% τι στιγμή που οι άλλες μορφές θέρμανσης π.χ. λέβητας πετρελαίου, πέλλετ, τζάκια κλπ δεν ξεπερνάνε το 90%-95%!