Προϊόντα

Συχνές ερωτήσεις για αντλίες θερμότητας

Ναι. Όλες οι θερμάνσεις με σώματα και λέβητα πετρελαίου υπολογίζονταν με κάποιες ώρες διακοπής του συστήματος (από 8 έως 16 ώρες) κάτι το οποίο δεν συμβαίνει με τις αντλίες θερμότητας μιας και διατηρούν μια σταθερή θερμοκρασία στο σπίτι σε 24ωρη βάση και αυτό διότι η κατανάλωση τους είναι πολύ μικρή.

Τέλος θα πρέπει να τονιστεί ότι η φιλοσοφία των αντλιών θερμότητας είναι η λειτουργία τους σε όσο το δυνατόν χαμηλότερες θερμοκρασίες παραγωγής νερού προκειμένου να είναι οικονομικότερη η λειτουργία τους. Με απλά λόγια η παραγωγή υψηλών θερμοκρασιών (70οC έως 90οC ) είτε αφορά πετρέλαιο, ξύλο, ρεύμα είναι πάντα μη οικονομική από τι στιγμή που μπορείς να θερμανθείς άνετα και οικονομικά σε χαμηλότερες θερμοκρασίες!

Σε όλα τα έργα μας με σώματα καλοριφέρ (κλασικά ή panel) δεν έγινε καμία αλλαγή σωμάτων.