Ως βαθμός απόδοσης μίας αντλίας θερμότητας ορίζεται ο λόγος της ενέργειας που αποδίδει προς την ενέργεια που εκείνη τη στιγμή καταναλώνει. Για παράδειγμα, εάν μία αντλία θερμότητας αποδίδει προς τη θέρμανση 12 kW αλλά καταναλώνει ηλεκτρική ενέργεια 3 kW έχει βαθμό απόδοσης ίσο με 4.

Ποιά είναι όμως η πραγματική απόδοση μιας αντλίας θερμότητας;

Πολλές φορές (πολύ βολικά) ορισμένοι αναφέρουν το βαθμό απόδοσης (COP) που ισχύει σε συγκεκριμένες συνθήκες που μπορεί να μην έχουν καμία σχέση με την περιοχή που βρίσκεται το ακίνητο στο οποίο θα τοποθετηθεί η αντλία θερμότητας. Για παράδειγμα η πιο συνήθης περίπτωση είναι να αναφέρεται το COP σε συνθήκες 7/35 °C, δηλαδή, λαμβάνεται ως δεδομένο ότι:

α) η εξωτερική θερμοκρασία είναι 7 °C (τι γίνεται όμως αν η μέση θερμοκρασία το χειμώνα είναι πιο χαμηλή στην περιοχή που βρίσκεται το ακίνητο;)

β) η θερμοκρασία που ζεσταίνει το νερό είναι 35°C (θερμοκρασία πολύ χαμηλή ακόμα και για ενδοδαπέδια θέρμανση!)

Σε κάθε περίπτωση, ο τελικός χρήστης πρέπει να γνωρίζει ποιο είναι το σωστό COP της αντλίας για τις θερμοκρασίες (εξωτερική θερμοκρασία / θερμοκρασία νερού) που τον ενδιαφέρουν. Έτσι θα μπορέσει να υπολογίσει καλύτερα το πραγματικό κόστος λειτουργίας.  Επιπλέον στον βαθμό απόδοσης θα πρέπει να «ενσωματωθεί» και η πιθανή λειτουργία ηλεκτρικών αντιστάσεων που έχουν σαν αποτέλεσμα τη ραγδαία πτώση του βαθμού απόδοσης (COP)! Η αντλία θερμότητας Mitsubishi Zubadan δεν χρησιμοποιεί αντιστάσεις!

 

Σελίδες: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18