Εξοικονόμηση Ενέργειας

Σύμφωνα με στοιχεία της Ε.Ε. οι κατοικίες και ο τριτογενής τομέας αποτελούν τους μεγαλύτερους καταναλωτές ενέργειας στη χώρα. Τα κτήρια στην Ελλάδα ευθύνονται περίπου για το 40% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης.

Οι βασικότεροι λόγοι για τους οποίους τα ελληνικά κτήρια είναι ιδιαιτέρως ενεργοβόρα είναι η παλαιότητά τους και η μη ενσωμάτωση σύγχρονης τεχνολογίας σε αυτά, λόγω έλλειψης σχετικής νομοθεσίας τα τελευταία 30 χρόνια.
Στην κατεύθυνση λοιπόν της βελτίωσης της ενεργειακής συμπεριφοράς των κτιρίων της χώρας μας, παρατηρούμε όλοι μας το μεγάλο ντόρο τα τελευταία χρόνια και την ανάγκη για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια.

Η εταιρία Σίλλης Ο.Ε επικροτεί τις προσπάθειες που γίνονται στον τομέα βελτίωσης της ενεργειακής συμπεριφοράς μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας και θα προσπαθήσει να σας ενημερώνει συνεχώς για θέματα ορθολογικής χρήσης της ενέργειας στα κτίρια καθώς και επιδοτούμενα προγράμματα στα οποία μπορείτε να εντάξετε την εξοικονόμηση ενέργειας του δικού σας ακινήτου.