Προϊόντα

Αυτόνομα – Yβριδικά Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Τα αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα αποτελούν την ιδανική πρόταση στην ανάγκη για ενεργειακή αυτονομία χωρίς λογαριασμούς από τη ΔΕΗ και μόλυνση του περιβάλλοντος με τις ελάχιστες δυνατές απαιτήσεις.

Ουσιαστικά, τα αυτόνομα φωτοβολταϊκά είναι συστήματα που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια εκμεταλλευόμενα την ηλιακή ενέργεια. Δεν είναι συνδεδεμένα με το δίκτυο της ΔΕΗ και δεν πωλούν την παραγόμενη ενέργεια στη ΔΕΗ όπως τα διασυνδεδεμένα φωτοβολταϊκά συστήματα. Χρησιμοποιούνται εξ’ ολοκλήρου για την ηλεκτροδότηση του οικήματος στο οποίο έχουν τοποθετηθεί και μπορούν είτε να αποθηκεύουν είτε όχι την ηλεκτρική ενέργεια που παράγουν.

Στα αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα χωρίς αποθήκευση η παραγόμενη ενέργεια διατίθεται άμεσα προς κατανάλωση και όση από αυτή δεν καταναλωθεί χάνεται, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν συσσωρευτές (μπαταρίες) για να αποθηκευτεί. Αυτό επίσης σημαίνει ότι όταν μέσα στο 24ωρο δεν έχει ηλιοφάνεια δεν υπάρχει δυνατότητα ηλεκτροδότησης αφού δεν παράγεται ενέργεια από το φωτοβολταϊκό σύστημα.

Τα αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα με αποθήκευση χρησιμοποιούν συσσωρευτές (μπαταρίες) για να αποθηκεύουν την παραγόμενη ενέργεια που περισσεύει αφού καλυφθούν οι ανάγκες σε ηλεκτροδότηση. Έτσι η ενεργεία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί τις ώρες που δεν έχει ηλιοφάνεια ικανή για να λειτουργήσει το φωτοβολταϊκό σύστημα ή τη νύχτα.

Τα αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα μπορούν να είναι και υβριδικά στην περίπτωση που συνεργάζονται και με άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως ανεμογεννήτριες ή και ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη.

Ένα αυτόνομο Φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελείται από:

  • Φωτοβολταικά πλαίσια που μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα
  • Συσσωρευτές / μπαταρίες που αποθηκεύουν την παραγόμενη ενέργεια και τη διαθέτουν ανάλογα με τις ανάγκες σε κατανάλωση
  • Ρυθμιστή φόρτισης ο οποίος ελέγχει τους κύκλους φόρτισης και εκφόρτισης των μπαταριών ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή αποθήκευση ενέργειας
  • Αντιστροφέας (inverter) μετατροπής τάσης από συνεχή σε εναλλασσόμενη

autonomo

 

Η διαδικασία που απαιτείται για τη κατασκευή ενός αυτόνομου Φωτοβολταϊκού συστήματος είναι σχετικά απλή σε σύγκριση με τα διασυνδεδεμένα Φωτοβολταϊκά συστήματα που πουλάνε την παραγόμενη ενέργεια στη ΔΕΗ.

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν είναι:

  • Αναλυτική μελέτη ώστε να καθοριστούν οι ανάγκες σε ενέργεια του χώρου που θα τοποθετηθεί το σύστημα (ηλεκτρικές συσκευές, φωτισμός, θέρμανση κλπ)
  • Υπολογισμός την ηλεκτρικής ενέργειας που θα πρέπει να παράγει το φωτοβολταϊκό σύστημα ώστε να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες που προέκυψαν από τη μελέτη που έγινε
  • Σύνταξη τεχνικό-οικονομικής μελέτης που θα περιλαμβάνει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό (φωτοβολταϊκά πλαίσια, αντιστροφείς, συσσωρευτές κλπ) βάση των δεδομένων που έχουν καταγραφεί και τις ανάγκες για αυτονομία
  • Οικονομική προσφορά της εταιρίας μας για τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν και τις εργασίες που θα πραγματοποιηθούν

Για κάθε περαιτέρω πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.