Προϊόντα

Εσωτερικές μονάδες


Cylinder Unit για Split ή Compact “Μονομπλοκ” Ecodan

 • Υδραυλική μονάδα “Plug & Play“, με Hydrobox και ενσωματωμένο δοχείο ζεστού νερού χρήσης για σύνδεση με τις εξωτερικές μονάδες Split ή Compact “Μονομπλοκ” ECODAN
 • Περιλαμβάνει: εναλλάκτη, κυκλοφορητή, δοχείο διαστολής, βαλβίδα ασφαλείας, flow switch control, υδραυλικές αναμονές, ψυκτικές αναμονές, control system FTC, δοχείο ζεστού νερού χρήσης 200LT, δυνατότητα σύνδεσης με ηλιακούς συλλέκτες
 • Ενσύρματη σύνδεση και ασύρματη με χειριστήρια της Mitsubishi Electric
 • Μετρητής κατανάλωσης (kWh) / Μετρητής απόδοσης
 • Wi-Fi interface για MELCloud
 • Αποκλειστικά για εφαρμογές θέρμανσης ή ψύξης/θέρμανσης
 • Auto Adaptation – Αυτόματη προσαρμογή της θερμοκρασίας λειτουργίας ανάλογα με τις αλλαγές της πραγματικής θερμοκρασίας του χώρου και της εξωτερικής θερμοκρασίας

Έντυπα

Hydrobox Split ή Compact “Μονομπλοκ” Ecodan

 • Υδραυλική μονάδα “Plug & Play” για σύνδεση με τις εξωτερικές μονάδες Split ή Compact “Μονομπλοκ” ECODAN
 • Περιλαμβάνει: εναλλάκτη, κυκλοφορητή, δοχείο διαστολής, βαλβίδα ασφαλείας, flow switch control, υδραυλικές αναμονές, ψυκτικές αναμονές, control system FTC
 • Ενσύρματη σύνδεση και ασύρματη με χειριστήρια της Mitsubishi Electric
 • Μετρητής κατανάλωσης (kWh) / Μετρητής απόδοσης
 • Wi-Fi interface για MELCloud
 • Για εφαρμογές θέρμανσης ή ψύξης/θέρμανσης
 • Auto Adaptation – Αυτόματη προσαρμογή της θερμοκρασίας λειτουργίας ανάλογα με τις αλλαγές της πραγματικής θερμοκρασίας του χώρου και της εξωτερικής θερμοκρασίας


Prospectus – Τεχνικά Χαρακτηριστικά αντλιών θερμότητας Mitsubishi Ecodan

Έντυπα