Προϊόντα

Επαγγελματικά

Αξιοπιστία. Ένα παράδειγμα της ποιότητας MEQ.

Η αντοχή των συστημάτων και των εξαρτημάτων είναι αποδεδειγμένα υψηλής αντοχής σύμφωνα με τα πρότυπα της Mitsubishi Electric. Οι δοκιμασίες που περνούν τα προϊόντα πριν βγουν στην αγορά είναι πιο αυστηρά από αυτά των διεθνών προτύπων για να εξασφαλίσουν αξιοπιστία και σιγουριά. Ο καινούργιος σχεδιασμός περιλαμβάνει απλοποιημένη διάταξη καλωδίων και την χρήση υλικών πού απαλείφουν τους κινδύνους βλαβών και υπόσχονται  χαμηλό κόστος συντήρησης.

Όλα τα κλιματιστικά της Mitsubishi Electric δοκιμάζονται κάτω από ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες, πολύ πιο δύσκολες από αυτές που θα συναντήσουν στην διάρκεια της ζωής τους. Τα συστήματα δοκιμάζονται σε 2000 ώρες συνεχούς λειτουργίας, σε 800 ώρες εκτεθειμένη λειτουργία στον ήλιο, σε 500 ώρες λειτουργία ψεκαζόμενα με αλατόνερο. Τα αποτελέσματα των δοκιμασιών για κάθε κλιματιστικό καταγράφονται και φυλάσσονται σε αρχεία προσβάσιμα ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιώντας τον σειριακό αριθμό της συσκευής.
Αυτός είναι ο Ποιοτικός έλεγχος της Mitsubishi Electric.

Mr. SLIM “A” Control: Ελαχιστοποίηση των δαπανών εγκατάστασης και συντήρησης.

Η εισαγωγή του συστήματος “A” Control, η χρήση ενιαίου καλωδίου για ηλεκτρική παροχή και εντολές μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών μονάδων, η μείωση της ποσότητας του ψυκτικού υγρού στα συστήματα, μειώνουν τις δαπάνες χρόνου και εργασίας σχετικές με την εγκατάσταση και την συντήρηση.

Το σύστημα ελέγχου “A” Control μειώνει στα μισά τον χρόνο που απαιτείται για καλωδιώσεις μέσα-έξω, επιτρέπει με το σύστημα αυτοδιάγνωσης βλάβης να παρακολουθείται η λειτουργιά της εξωτερικής μονάδας από το χειριστήριο της εσωτερικής, επιτρέπει να γίνοται τεστ ελέγχου λειτουργίας του συστήματος από όποιο σημείο της εγκατάστασης επιθυμούμε. Αυτά είναι χαρακτηριστικά γνωρίσματα που απλοποιούν πολύ την συντήρηση και την επισκευή.