Προϊόντα

Εναλλάκτες

HEX UNIT για Split Ecodan

  • Εσωτερική μονάδα Freon-Νερού, αποκλειστικά για μονάδες Mitsubishi Ecodan, για σύνδεση με εξωτερικές μονάδες Split Ecodan PUHZ-SW/SHW indegenerique.fr. Με ελεύθερη επιλογή υδραυλικού εξοπλισμού για ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις, σε συνδυασμό αποκλειστικά με τα INTERFACE PAC IF της Mitsubishi Electric.
  • Δίνει την δυνατότητα σχεδιασμού και προσαρμογής στις απαιτήσεις κάθε εγκατάστασης.
  • Για εφαρμογές θέρμανσης ή ψύξης/θέρμανσης
  • Πρόσθετος εξοπλισμός εναλλακτών: μονώσεις, στηρίγματα τοίχου/δαπέδου

Prospectus – Τεχνικά Χαρακτηριστικά αντλιών θερμότητας Mitsubishi Ecodan

Έντυπα

Φωτογραφίες