Προϊόντα

Κυκλοφορητές – Αντλίες

kikloforites

wilo

 

Κύριες εφαρμογές κυκλοφορητών

Οι κυκλοφορητές κυρίως χρησιμοποιούνται:

  • Σε εγκαταστάσεις θέρμανσης με ζεστό νερό
  • Σε κλειστά βιομηχανικά συστήματα κυκλοφορίας υγρών
  • Σε ανακυκλοφορία ζεστού νερού χρήσης
  • Σε αυτονομίες κεντρικής εγκατάστασης θέρμανσης

Διάκριση κυκλοφορητών

Οι κυκλοφορητές ανάλογα με τον τρόπο λίπανσης τους διακρίνονται σε:

  • Υδρολίπαντους
  • Ελαιολίπαντους

Σήμερα στις εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης χρησιμοποιούμε σχεδόν πάντα υδρολίπαντους κυκλοφορητές.

Με τα νέα μοντέλα μονών αντλιών υψηλής απόδοσης Wilo-Stratos και Wilo-Stratos PICO, η Wilo προσφέρει μια ολοκληρωμένη γκάμα για τις πολλές και διαφορετικές απαιτήσεις του τομέα κτιριακών συστημάτων, η οποία πληροί ήδη τις ιδιαίτερα αυστηρές οριακές τιμές του δευτέρου σταδίου του κανονισμού για υδρολίπαντους κυκλοφορητές που θα ισχύει από το 2015 σύμφωνα με την Οδηγία ErP. Σε αυτά τα πλαίσια, η Wilo είναι ο μοναδικός κατασκευαστής ανάλογων προϊόντων παγκοσμίως.

Η σειρά Wilo-Stratos όρισε ήδη το 2001 νέα πρότυπα, και έκτοτε αποτελεί το σημείο αναφοράς στην κατηγορία ενεργειακής απόδοσης A για τις αντλίες θέρμανσης. Όλες οι μονές αντλίες της σειράς αυτής, η οποία διαρκώς συμπληρώνεται και βελτιστοποι είται, ήδη ικανοποιούν τις αυστηρές απαιτήσεις του μέλλοντος.

{gallery}products/thermansi/kikloforites::::0{/gallery}