Παρακάτω παρουσιάζονται ορισμένα από τα ολοκληρωμένα έργα Φωτοβολταϊκών:

01 – Διασυνδεδεμένο – 10KW
{gallery}erga/fotovoltaika/04:100:70:0:0{/gallery}

02 – Διασυνδεδεμένο – 10KW
{gallery}erga/fotovoltaika/06:100:70:0:0{/gallery}

03 – Διασυνδεδεμένο – 10KW
{gallery}erga/fotovoltaika/05:100:70:0:0{/gallery}

04 – Διασυνδεδεμένο – 5KW
{gallery}erga/fotovoltaika/07:100:70:0:0{/gallery}

 

05 – Αυτόνομο
{gallery}erga/fotovoltaika/01:100:70:0:0{/gallery}

    
06 – Αυτόνομο
{gallery}erga/fotovoltaika/02:100:70:0:0{/gallery}

07 – Αυτόνομο
{gallery}erga/fotovoltaika/03:100:70:0:0{/gallery}