Προϊόντα

Χρηματοδότηση

xrimatodotisi

Στην περίπτωση που το ακίνητό σας συνδυάζει όλα τα θετικά χαρακτηριστικά, ώστε να εγκατασταθεί σε αυτό ένα πλήρως αποδοτικό φωτοβολταικό σύστημα, και δεν έχετε το κεφάλαιο να επενδύσετε σε αυτό, μπορείτε να εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία με χρηματοδότηση. Μπορείτε να επιλέξετε είτε την κάλυψη ενός ποσοστού, είτε 100% χρηματοδότηση της επένδυσης https:/….s-ordonnance.

Απαραίτητη προϋπόθεση για αυτό είναι να υπάρχει η δυνατότητα δανεισμού, δηλαδή να πληρούνται οι απαιτήσεις της τράπεζας. Πρέπει να τονίσουμε ότι τα χαρακτηριστικά διαφοροποιούνται ανάλογα με την τράπεζα και τη σχέση που έχετε με αυτή.

Η εταιρεία μας μπορεί να σας συμβουλέψει με πιο τρόπο δανειοδότησης να κινηθείτε, ανάλογα με την απόδοση που αναμένεται να έχει το φωτοβολταικό σας ύστερα από την οικονομοτεχνική μελέτη που θα κάνουμε για εσάς δωρεάν, καθώς και να σας υποστηρίξει στη διαδικασία για την έκδοση του δανείου σας.