Προϊόντα

Φωτοβολταϊκά

Η Σίλλης Ο.Ε. με μακροχρόνια εμπειρία στις ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές σε κτιριακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις καλύπτει όλο το φάσμα των υπηρεσιών που αφορούν τη μελέτη και εγκατάσταση συστημάτων από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) με εξειδίκευση στα Φωτοβολταϊκά Συστήματα.  Επικεντρώνοντας τις δραστηριότητες της στον σχεδιασμό, την προμήθεια και εμπορία αξιόπιστου εξοπλισμού και τέλος στην εγκατάσταση συστημάτων παραδίδει στον πελάτη ένα ολοκληρωμένο και αξιόπιστο έργο.

Με σεβασμό στον πελάτη, στα πρώτα στάδια της αξιολόγησης ενός ενεργειακού συστήματος, η Σίλλης Ο.Ε. παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες ξεκινώντας από τον τρόπο λειτουργίας ενός συστήματος και απαντώντας σε πιθανές απορίες για τον τρόπο εφαρμογής και διαχείρισης του κάθε έργου. Αναλυτικά παρέχει:

  • Προκαταρκτική αξιολόγηση της επένδυσης
  • Επίσκεψη στο χώρο σας για δωρεάν ενημέρωση και οικονομοτεχνική μελέτη
  • Καθορισμός προδιαγραφών εξοπλισμού
  • Προαιρετικά η δυνατότητα χρηματοδότησης του έργου έως και 100% από τραπεζικά ιδρύματα για την ολοκληρωμένη κατασκευή του φωτοβολταϊκού συστήματος
  • Εξασφάλιση της καλύτερης χρηματοδότησης
  • Διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών για την αδειοδότηση του έργου (προετοιμασία φακέλου-κατάθεση-διεκπεραίωση στη ΔΕΗ)
  • Κατασκευή με τα καταλληλότερα υλικά για την μέγιστη απόδοση του συστήματος
  • Συντήρηση του Φωτοβολταϊκού συστήματος
  • Ασφάλιση του Φωτοβολταϊκού συστήματος

Συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες στο χώρο των φωτοβολταϊκών συστημάτων.

fotovoltaika-logos