Μοναδική στον κόσμο τεχνολογία
Zubadan: 100% απόδοση στους -15 °C

Πλεονεκτήματα της τεχνολογίας Zubadan της Mitsubishi Electric

Εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία

Η αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric έχουν την δυνατότητα επιλογής για εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία, η οποία μπορεί να προσαρμοστεί. Για παράδειγμα, το μέγιστο επίπεδο θορύβου μπορεί να προσαρμοστεί στις τοπικές ανάγκες. Στις πυκνοδομημένες και ευαίσθητες σε θορύβους κατοικημένες περιοχές ο θόρυβος μπορεί να μειωθεί έως και κατά 10 dB (A).

Σύγκριση των περιοχών λειτουργίας αντλίας θερμότητας έως εξωτερική θερμοκρασία -25° C.

Zubadan ψυκτικό κύκλωμα με flash injection

O zubadan ψυκτικός κύκλος με τον  HIC (heat interchanger)+ supercooler & flash injection compressor κρατά την ροή μάζας του ψυκτικού μέσου σταθερή ακόμη και σε χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες. Επίσης αποτρέπονται υπερβολικές θερμοκρασίες του αέριου μέσου.

Επιτυγχάνεται έτσι υψηλή απόδοση  θερμικής απόδοσης σε όλο το φάσμα θερμοκρασιών λειτουργίας του.

Τι σημαίνει “Zubadan” πραγματικά;
“Zubadan” είναι ιαπωνική λέξη και σημαίνει “πολύ” (zuba) “θέρμανση” (dan).