Προϊόντα

Συντήρηση φωτοβολταϊκών

Η συντήρηση φωτοβολταϊκών συστημάτων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να διασφαλιστεί η αδιάλειπτη και ασφαλής λειτουργία του.

Η τακτική ετήσια συντήρηση της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης προτείνεται από όλους τους κατασκευαστές των υλικών που απαρτίζουν το φωτοβολταϊκό σύστημα.

Η σωστή συντήρηση φωτοβολταϊκού συστήματος έχει σαν αποτέλεσμα:

 • Βελτιστοποίηση της απόδοσης λειτουργίας https://andorrafar../.
 • Μείωση των βλαβών και συνεπώς μείωση του κόστους λειτουργίας.
 • Επέκταση του χρόνου ζωής του εξοπλισμού.

Βασικές εργασίες συντήρησης και ελέγχου Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων

 • Έλεγχος Διατάξεων προστασίας.
 • Έλεγχος DC και AC καλωδιώσεων .
 • Συντήρηση των Inverters (αντιστροφέων).
 • Θερμογραφικός έλεγχος εξοπλισμού .
 • Έλεγχος συνδέσεων βάσεων – στιβαρότητα κατασκευής.
 • Καθαρισμός φωτοβολταϊκών πλαισίων .
 • Καθαρισμός/αποψίλωση του οικοπέδου (για πάρκα).
 • Έλεγχος συστημάτων τηλεμετρίας- καμερών. (για πάρκα)
 • Περιοδικός Έλεγχος & καταγραφή φορτίων.
 • Έλεγχος απόδοσης.

Επικοινωνήσετε μαζί μας για να μάθετε τα προγράμματα συντήρησης οικιακών Φ/Β και Φ/Β πάρκων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές.